МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Затвори

Затвор Стара Загора


 
До Освободителната Руско-Турска война от 1877г. до 1878г. в Стара Загора няма затвор. Конакът изпълнява и роля на полицейски участък. 
През 1929 г. започва изграждането на новия окръжен затвор. Общината в града дава 100 дка площ за строителството. Архитект на най-модерния за момента затвор е Константин фон Малш. Строежът е възложен на българско акционерно дружество за надземни и подземни строежи “Циклоп” – София със завеждащ архитект Н. Костов. Със заповед № 380 от 19.10.1929г. министърът на правосъдието назначава за завеждащ строежа на затвора архитект Христо Димов. Назначен е и кондуктор /строителен техник/ по строежа – Живоин Иванович от Стара Загора.
С писмо № 7531 от 14.10.1931г. старозагорският прокурор докладва в Министерството на правосъдието, че затворниците са преместени от стария в новия затвор на 13.10.1931г. Освещаването на сгрaдата става на 20.03.1932г. С предписание №10934/18.12.1931г.  на Министерството на правосъдието е определен щатът: директор, двама главни надзиратели, една надзирателка, единадесет младши надзиратели, касиер-счетоводител и архивар – регистратор. В затвора има църква, в която периодично идва свещеник. Старозагорският затвор е електрифициран. Изградена е стопанска сграда на 15 метра от корпуса. Стопанството се разраства, за да достигне 185-186 дка, с консервна работилница. От 1937г. действа хлебопекарница, а от 1941г. – коларо-железарска работилница.

                                        

  Затворът се строи главно със средства от фонда “Затворно дело”, като общата му стойност е 12 270 000 лв. Предназначен е за настаняване на 275 затворници /267 мъже и 9 жени/. Обзавеждането е по специална спецификация, като доставките се извършват от Сливенския и Софийския затвор. Съгласно проекта, а и според първите впечатления на преместените тук затворници,  затворът „последна дума” на модерното строителство по това време.
Основната сграда и прилежащите периферни охранителни съоръжения са изградени в периода 1929 – 1932 г. и в последствие жилищните помещения неколкократно са преустройвани и разширявани, изградена е и производствена база, позволяваща ангажирането на лишените от свобода в дървообработваща и металообработваща дейности.
При смяна на режима на 09.09.1944г. от затвора са освободени 451 политически затворници. От 1956г. по щат са отпуснати бройки за лекар, аптекар, фелдшер и болногледач. Има и хоноруван свещеник. Охраната е вътрешна – осъществявана от надзиратели и външна – осъществявана от вътрешни войски до 1956г.
Обектите, на които затворниците са изпращани на работа са кариера „Гьоновец”, тухларница, консервна работилница и земеделско стопанство – зеленчукопроизводство и животновъдство. По това време затворът е най-голям производител на зеленчуци в града. През 1945г. е създадена дърводелска работилница, която през 1949г. става мебелно предприятие.
През 1962г. женското отделение е закрито и настанените в него жени са преместени в Сливенския затвор. През 1963г. Старозагорският затвор е определен за настаняване на лишени от свобода от цялата страна, осъдени  за контрареволюционна дейност /политически затворници/, с капацитет 500-550 души. От 1965г. в затвора могат да изтърпяват наказанията си и осъдени за по-леки криминални престъпления, а през 1967г. към него се създава трудово – поправително общежитие „Черна гора”.

След влизане в сила на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, диференцираното настаняване на осъдени от закрит тип - нерецидивисти и рецидивисти отпадна. Единственият критерий за разпределение на осъдените е  постоянният им адрес.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


В Затвора гр. Стара Загора  изтърпяват наказание лишени от свобода  от области: Стара Загора,  Хасково, Кърджали  и Габрово
Корпусът  на затвора е с капацитет 495 души, при норма за 4 кв. м. минимум жилищна площ на един лишен от свобода. Към затвора в момента функционират три затворнически общежития /ЗО/:
1.ЗО от закрит тип “Черна гора”, с капацитет за 185 души. В него изтърпяват наказание лишени от свобода от Старозагорска,  Хасковска, Кърджалийска  и Габровска област;
2.ЗО от открит тип „Стара Загора”, с капацитет  132 души;
3.ЗО от открит тип „Гълъбово”, с капацитет  91 души.
В двете затворнически  общежития от открит тип изтърпяват наказание лишени от свобода от областите: Стара Загора, Хасково и Габрово.
Производствено-стопанската дейност на затвора гр. Стара Загора се осъществява в три направления: промишленост – механичен, мебелен, обувен и керамичен цехове,  отдаване на труд и земеделско стопанство.
 
Към затвора функционира вечерно професионално училище, в което се обучават ученици от І до ХІІ клас. Училището е с 22 годишна история и освен общообразователните дисциплини, в него учениците получават средно образование по специалностите “оператор в мебелното производство” и “ВиК инсталации”. В училището се развиват и допълнителни културно-информационни дейности
 Лишените от свобода в Старозагорския затвор ежедневно имат възможност да спортуват на спортната площадка по време на престоя на открито: гимнастика, тенис на маса, баскетбол, футбол, вдигане на тежести.В групите са създадени условия за провеждане на турнири по шахмат, бридж, тенис на маса.

По повод различни поводи, национални, религиозни и други празници се организират представления или концерти, спортни празници. Съобразно индивидуалните предпочитания, под ръководството на учителите и инспекторите социална дейност и възпитателна работа са сформирани секции /клубове/ по интереси: театър; народни традиции и обичаи; художествено слово; пътешественик; ромски фолклор; здраве и др.
Специализираната индивидуална и групова работа с лишените от свобода се осъществява от инспектори социална дейност и възпитателна работа, консултирани от инспектор психолог. В реализирането на социалните дейности активно участват и преподавателите в училището.

В затвора функционира една от първите в ГД “ИН” терапевтични групи за работа с хероиново зависими лишени от свобода. Други специализирани програми, по които се работи са :“Успешно справяне в конфликтни ситуации”;“Справяне с житейски проблеми чрез промяна на мисленето”; Спортно-оздравителна програма; Антистресова програма и др.

           


 

За контакти:
Гр. Стара Загора
кв.”Индустриален”
тел.: 042/ 623 993
Факс.: 042/ 623 176

e-mail: zatvora_sz@abv.bg

Началник на затвора:
Иван Карушков


Правна рамка    ©2014   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД