МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Затвори

Затвор София
Строежът на Софийския затвор започва в далечната 1903год. по подобие на модерните западно-европейски затвори от началото на ХХ век. Официалното му откриване е през 1911 г. Наричан е още Централен софийски затвор и се явява една от първите сгради, специално предназначени за изтърпяване на наказание лишаване от свобода. Понастоящем Софийският затвор със своята 100 годишна история е един от най-старите функциониращи най–големите затвори в Република България, с обща жилищна площ 3737 кв.м. Към него са изградени две затворнически общежития /ЗО/ – “Казичене”, и “Кремиковци”, в които се настаняват съответно лишени от свобода от открит и  закрит тип.
На територията на затвора се намира и специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода – СБАЛЛС, в която се лекуват лишени от свобода от цялата страна.
Дейността на затвора София се осъществява от служители, структурирани в сектори: “Режимна и надзорно-охранителна дейност”;  “Социална дейност и възпитателна работа”; “Финансово-ресурсно осигуряване” и СБАЛЛС, а от 2003 год. със Закона за изпълнение на наказанията е създадено и функционира и териториално поделение на Държавно предприятие “Фонд затворно дело”, свързано с мебелен и механичен цехове, печатница, рибовъдно стопанство и наемане на лишени от свобода за обща работа от външни фирми. В последните години броят на заетите в трудовата дейност затворници се движи около 25%, като в затворническото общежитие от открит тип надвишава 50%. С трудова дейност са заети – 267 лишени от свобода: 97 – в ЗО “Казичене; 66 – в ЗО “Кремиковци и 104 – в корпуса на затвора. Най - много са ангажираните във външни търговски дружества и по-малко на собствена производствена база.
В корпуса на затвора част от лишените от свобода работят в обслужващата сфера; в механичен и дърводелски цехове, и в модерен цех за изработка на алуминиева и PVC дограма; извършват работа на ишлеме на хартиени пликове и акцедентни материали,.
След прекратяване на договорите с металургичния комбинат лишените от свобода в ЗО „Кремиковци” са с по-ниско ниво на трудова ангажираност. Трудовата заетост е в цеха за хартиени пликове и домакинската сфера. Настанените в общежитието от открит тип „Казичане” работят предимно на външни работни обекти, като затвора има сключени договори с повече от 50 фирми.
В  затвора се настаняват лишени от свобода от София – град и София – област, и осъдените чужди граждани.Общият брой на задържаните към настоящия момент е над 1600, като от тях 112 са чужди граждани.


                 Графика.1                                          Графика.2

В графика 1 е показано съотношението на обвиняеми, подсъдими и осъдени лица, а в графика 2 разпределението на осъдените лица в открит тип, закрит тип и рецидивисти
Лишените от свобода в затвора обитават 206 спални помещения, от тях 117 - в основния корпус. Всички спални помещения в корпуса на затвора са сровнително малки. Степента на пренаселеност е 1,54 при норматив 4 m2 за едно лице.
В ЗО“Кремиковци” има 56 спални помещения – 14 малки и 42 средни, а в ЗО“Казичене” - 128 малки спални помещения.
За осмисляне на престоя в затвора със задържаните лица се реализират непрекъснато културно-информационни и спортни дейности. Голям процент от тях са включени в обучителни и образователни дейности. На територията на ЗО”Казичане” се намира вечерно основно училище, в което се обучават 62 ученика от първи до осми клас. Учениците имат възможността да усвояват и професионални умения по шлосерство и металообработване.


Параклиса “Св. Никола” в Казичане

Музикална формация "Отряд 13"


Гордост на общежитието в Казичане са красивият параклис и групата “Отряд 13”, която възниква като социален проект и става известна в цялата страна.

  
1. Вечерно основно училище ПТУ - “Казичане”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  2.Рибовъдно стопанство “Казичане” 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  В затвора гр. София функционират модерно оборудвана компютърна зала, учебен център и арт-клуб, в които се реализират съответните обучителни програми и се развиват уменията и талантите на задържаните лица. Изградена е фитнес - зала с пълно оборудване за спортни занимания, където освен силови спортове се провеждат занимания по йога под ръководството на външен експерт.


Учебният център в затвора София

Изглед от АРТ - клуба

Социалната дейност с осъдените е насочена към реализиране на дейности, свързани с оценка на правонарушителите и планиране на присъдите. Провежда се специализирана индивидуална и групова работа.Изглед от параклиса "Св.Анастасия"             Компютърната зала в Затвора София

В затвора има изграден православен параклис. Осигурена е възможност за удовлетворяване на потребностите на лишените от свобода с различна религиозна принадлежност.
 

    Фитнес зала в Софийския Затвор                     Цех алуминиева и PVC дограма

  През 2008 г. след извършен цялостен    ремонт в ЗО „Кремиковци” е възстановен  киносалонът. Освен полагането на външна облицовка и боядисване, е сменена покривната изолация и са облагородени външните тревни площи. Самобитни художници от средите на лишените огт свобода  са изработили новите стенописи, съдържащи сцени от историята на 
България и традиционни народни мотиви. Обособена е гримьорна, а сцената е обзаведена с подвижни механизирани завеси. Окачения таван е изработен от полупрозрачен поликарбонат.
   Откриването на новия киносалон
 
 
  


 
     
За контакти:
1309 София
бул. “Ген. Н.Столетов” № 21
тел.: 02/ 92 18 412
факс.: 02/ 931 12 43

Е-mail:Sof-prison@abv.bg

и.д.Началник на Затвора:
Петър Кръстев


 


Правна рамка    ©2014   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД